Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

Niniejsze zasady i warunki regulują korzystanie z tej strony przez naszą firmę. Uzyskując dostęp do witryny lub dowolnego dostępu do jej katalogu, potwierdzasz akceptację tych warunków i zasad zwrotu kosztów. Niniejsze warunki użytkowania mogą ulec zmianie przez naszą firmę w dowolnym momencie według naszego uznania bez powiadomienia. Korzystanie z tej strony po wprowadzeniu takich zmian stanowi potwierdzenie i akceptację zmian. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed każdym użyciem w celu wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Przeczytaj Warunki dotyczące indywidualnego produktu przed złożeniem zamówienia Bezpłatna wersja próbna
Wszystkie znaki towarowe na tej stronie internetowej, zarejestrowane lub nie, są własnością ich właścicieli. Autorzy tej strony internetowej nie są sponsorowani przez żadnego z niezależnych znaków towarowych lub zarejestrowanych właścicieli znaków towarowych przez osoby trzecie ani nie są związani z nimi ani nie składają żadnych oświadczeń dotyczących ich, ich właścicieli, ich produktów lub usług.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie Treści zawarte w niniejszej Witrynie Produktu, takie jak tekst, grafika, logo, elementy przycisków, ikony, obrazy, kompilacja danych, są własnością ich odpowiednich właścicieli lub dostawców i są chronione przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie oprogramowanie używane na tej stronie jest własnością ich właścicieli lub dostawców oprogramowania i jest chronione przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie Reprodukcja takich treści, w całości lub w części, jest zabroniona bez uprzedniej zgody.

DOSTĘP DO TEJ STRONY

Aby uzyskać dostęp do tej witryny, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat, nie możesz uzyskać dostępu do tej strony internetowej z jakiegokolwiek powodu. Ze względu na ograniczenia wiekowe dotyczące korzystania z tej strony, żadne informacje uzyskane przez tę stronę nie podlegają amerykańskiej Ustawie o ochronie dzieci w Internecie (COPPA) i nie są monitorowane jako takie.

HIPERŁYKI

Ta strona może być hiperłącza do innych stron, które nie są utrzymywane przez naszą Firmę lub z nią powiązane. Hiperłącza do takich witryn są udostępniane użytkownikom jako usługa i nie są sponsorowane przez tę witrynę lub naszą Firmę ani z nią powiązane. Nasza firma nie sprawdziła żadnej lub wszystkich takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Dostęp do hiperłączy można uzyskać na własne ryzyko użytkownika, a nasza firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści, kompletności lub dokładności tych hiperłączy lub witryn hiperłączonych do tej witryny. Ponadto włączenie hiperłącza do strony trzeciej nie musi oznaczać poparcia tej strony dla naszej firmy.